KDO VÁM MŮŽE POMOCI?

Prvním krokem je návštěva vašeho kožního lékaře.

Někteří pacienti řeší svou lupénku pouze se svým praktickým lékařem. Specializovanou péči při kožních onemocněních poskytují kožní lékaři - dermatologové. Ti mají rozsáhlé znalosti a přehled o možnostech léčby lupénky a mohou vám pomoci.

Ať mluvíte o své lupénce s kýmkoli, s praktickým lékařem nebo s dermatologem – měli byste se přitom cítit uvolněně. Mluvte otevřeně o veškerých stránkách svého života s onemocněním, nezapomeňte zmínit dopady na váš běžný život a mějte na paměti konkrétní cíle vaší léčby.

Jak kožní lékař posoudí stav vaší kůže?

Kromě rozhovoru a analýzy kůže má dermatolog celou řadu dalších možností, jak určit stupeň závažnosti vaší lupénky a odhadnout rozsah onemocnění.

PASI (Psoriasis Severity Index)1

PASI je jednou z nejčastějších metod pro posouzení stupně závažnosti lupénky. Měří část těla, která je lupénkou postižena, včetně stupně šupinatosti, začervenání a tloušťky ložisek. Závažnost lupénky může podle tohoto hodnotícího nástroje dosáhnout maximálního počtu bodů 72.

Index BSA (Body Surface Area Index)1

Index BSA vypočítává procento povrchu těla, které je postiženo lupénkou. Je to mnohem jednodušší a rychlejší měření než PASI, neodráží však stupeň závažnosti onemocnění.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)2

DLQI je dotazník, který používají kožní lékaři, aby zhodnotili dopady lupénky na každodenní život nemocných. Deset otázek je zaměřeno na běžné aktivity, oblečení, volný čas, práci a školu, osobní vztahy a samotnou léčbu.

Kožní lékař může použít jeden či více z těchto testů. Jejich výsledky jsou zohledněny při doporučení léčby.