seznam center specializované léčby

Praha

Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Hercogová Jana, Prof. MUDr., CSc., MHA

TELEFON
266 082 359, 266 082 237

WEB
www.bulovka.cz

Praha

Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV
Šrobárova 5
Praha 10

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Arenberger Petr, Prof. MUDr., DrSc., MBA

TELEFON
267 163 000

WEB
www.fnkv.cz

Praha

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2
120 00 Praha 2

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Štork Jiří, Prof. MUDr., CSc.

TELEFON
224 920 610, 224 920 401

WEB
www.vfn.cz

Praha

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Machovcová Alena, Prim. MUDr., MBA

TELEFON
224 438 752, 224 438 760

WEB
www.fnmotol.cz

Praha

Kožní oddělení, Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
160 00 Praha 6

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Hoffmann Jaroslav, Prim. MUDr., CSc.

TELEFON
973 203 311

WEB
www.uvn.cz

Jihočeský kraj

Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Horažďovský Jiří, Prim. MUDr., Ph.D.

TELEFON
387 878 600

WEB
www.nemcb.cz

Jihomoravský kraj

Dermatovenerologická klinika MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Vašků Vladimír, Prof. MUDr., CSc.

TELEFON
543 182 794

WEB
www.fnusa.cz

Jihomoravský kraj

Dermatovenerologické oddělení, FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno Bohunice

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Faustmanová Olga, Prim. MUDr., Ph.D, MBA

TELEFON
532 233 371

WEB
www.fnbrno.cz

Karlovarský kraj

Kožní oddělení, Nemocnice v Sokolově, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Slovenská 545
356 01 Sokolov

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Němcová Helena, Prim. MUDr.

TELEFON
352 520 299

WEB
www.nemosok.cz

Královehradecký kraj

Klinika nemocí Kožních a pohlavních FN a LF UK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Salavec Miloslav, Doc. MUDr., CSc

TELEFON
495 836 387

WEB
www.fnhk.cz

Moravskoslezský kraj

Kožní oddělení FN Ostrava
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Vantuchová Yvetta, Prim. MUDr., Ph.D.

TELEFON
597 374 500, 597 374 540

WEB
www.fno.cz

Olomoucký kraj

Klinika chorob kožních a pohlavních UP a FN Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Tichý Martin, odb. as., Ph.D.

TELEFON
588 444 519

WEB
www.fnol.cz

Olomoucký kraj

Kožní odd., Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
771 11 Olomouc

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Diamantová Dominika, Prim. MUDr., Ph.D

TELEFON
973 407 160

WEB
www.vnol.cz

Plzeňský kraj

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Pizinger Karel, Prof. MUDr., CSc.

TELEFON
377 402 148

WEB
www.fnplzen.cz

Ústecký kraj

Kožní odd., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Filipovská Olga, Prim. MUDr.

TELEFON
477 112 742

WEB
www.kzcr.eu

Ústecký kraj

Kožní sanatorium Ústí nad Labem
Velká Hradební 47
400 01 Ústí nad Labem

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Duchková Hana, Prim. MUDr., DrSc.

TELEFON
475 209 228

WEB
www.koznisanatorium.cz

Vysočina

Kožní oddělení
Vrchlického 59
Jihlava

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Policarová Marie, Prim. MUDr.

TELEFON
567 157 471

WEB
www.nejmi.cz

Zlínský kraj

Kožní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 Zlín

VEDOUCÍ LÉKAŘ
Tomková Hana, Prim. MUDr., Ph.D.

TELEFON
577 552 310

WEB
www.bnzlin.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

VEDOUCÍ LÉKAŘ
MUDr. David Stuchlík, Prim. MUDr.

TELEFON
466 014 405

WEB
www.pardubice.nempk.cz

Seznam center převzat z České akademie dermatovenerologie, www.dermanet.cz, poslední přístup 1.9.2017